Kursy dla dzieci i młodzieży

W naszej szkole naukę języków mogą rozpocząć dzieci w wieku 6 lat. Zajęcia przeplatane są elementami zabawy oraz ruchu. Lekcje często wzbogacane są materiałami audiowizualnymi, co w sposób szczególny wzbudza zainteresowanie najmłodszych. Kursy dla uczniów szkół podstawowych intensywnie rozwijają naukę słownictwa, stopniowo wprowadzają elementy gramatyki, równocześnie ucząc umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce.

Zarówno dla uczniów szkół podstawowych, jak i szkół średnich oferujemy kursy mające na celu utrwalenie oraz poszerzenie wiedzy o języku oraz kulturze danego kraju. Uczniowie nabywają płynności i swobody w posługiwaniu się językiem obcym, dzięki naciskowi, jaki kładziemy na rozwijanie umiejętności mówienia oraz słuchania na zajęciach. W naszej szkole skutecznie przygotujesz się do egzaminów ósmoklasisty, maturalnych oraz egzaminów Cambridge FCE i CAE.

Kursy dla dorosłych

Zajęcia dla dorosłych skoncentrowane są na doskonaleniu umiejętności sprawnego komunikowania się, poprzez poszerzanie słownictwa oraz nacisk na aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Kursy dla firm

Specjalnie dla firm prowadzimy szkolenia pracowników, zarówno grupowe jak i indywidualne, dostosowane programem do potrzeb uczestników kursu.